0 Comments

การพนัน ที่คนทั่วไปมองกัน

การพนัน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ล้วนแต่มีด้านมืด ที่แม้ที่ตัวเราเองยังไม่เคยสัมผัสกับมันเลย ด้วยตามคำบอกเล่าของคนรุ่น ก่อนๆ เล่าสู่กันฟัง ว่ามันไม่ดี บาง
คนก็ติดหนัก จนเค้าพากันเรียกว่า ผีพนันเข้าสิง จนหมดเนื้อหมดตัว  อย่างเช่นในละครไทยหลายๆ เรื่อง แต่เมื่อผมโตขึ้น ผมก็รู้จักการพนันโดยผ่านหู
ผ่านตา มาเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น หวยใต้ดิน หวยบนดิน และในสมัยนี้ ยังมีการ เทรนดิ่ง หรือเล่นหุ้นออนไลน์ง่ายๆกับระบบที่สามารถเทรนผ่าน มือถือ
ได้ง่ายๆ หรือจะเป็นการละเล่นต่างๆ ตามงานวัด เช่น พวก ปลาโป่ง หรือจะโยนหวง ล้วนแต่เป็นการพนันทั้งนั้น ทำไมการที่คนบอกไม่ดี แต่กลับกลาย
เป็นมีผู้ที่พร้อม จะเปิดให้บริการเพื่อให้คนมาเล่น

การพนัน

เพราะอะไร การพนัน สิ่งไม่ดี แต่มีคนทำ

สิ่งที่จะตอบ คำถามคำนี้ได้น่าจะเรื่องของ เม็ดเงินที่มหาศาล ที่ไหลมาจาก คำว่าการพนัน เพราะในประเทศมีกลุ่มนักเล่นการพนัน ที่พร้อมจะเสี่ยงโชค
หรือเล่นเพื่อความสนุกนั้น ไม่ใช่น้อยๆเลย กลุ่มคนเหล่านี้จะส่องแสวงหา แหล่ง หรือ บ่อน คาสิโน ต่างๆ ที่เค้าจะสามารถไปประลองฝืมือ กับคนอื่นได้
ละมีการเงินที่บอกเป็นภาษาบ้านเราว่่า ร่ำรวย เหลือกินเหลือใช้จริงๆ แต่สำหรับคาสิโนออน์ไลน์ ในปัจจุบันกับเกิดกลุ่มนักเล่นการพนันหน้าใหม่ ที่
อยากรู้ อยากลอง แม้จะมีต้นทุนไม่เยอะ ด้วยเพราะการเข้าถึงมันง่ายยิ่งกว่าการนั่งอ่านหนังสือสะอีก ไม่ต้องนั่งรถไปถึงประเทศเพือนบ้านก็สามารถทด
ลองเล่นได้แล้ว ก็เลยทำให้การพนันออนไลน์นั้นเติบโต และกว้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆ จนบางคนก็แปลียนมุมมองความคิดใหม่ ว่าการพนันมัน
ไม่ใช่ไม่ดีสะทีเดียว แต่การที่มันจะไปอยู่ฝั่งดีและไม่ดี มันขึ้นอยู่ว่าเรารู้จักมันมากไหน เราเล่นอย่างถูกวิธี เราเล่นอย่างมีสติหรือป่าว ผมเคยพบเจอ
หลายยคน ที่สามารถกลายเป็น เศรษฐีได้เพียงชั่วข้ามคืน ได้เพราะการพนัน ที่คนอื่นเค้าบอกมันไม่ดี

สรุปจากความคิดเห็นส่วนตัว ผมมองว่า การพนันที่ไม่ดีนั้น เกิดจากการเล่นที่ขาดสติ ที่ใช้เงินทุนที่เกินตัว จนกลายเป็นปัญหา ไปยันครอบครัว ส่วนการพนันที่ดี นั้นเป็นการลงทุนแต่พอตัว รู้จักเก็บเล็กผสมน้อย และค่อยๆ ฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ หลายคนมองว่าเป็นการวัดดวงแต่จริงๆ มันเป็นข้ออ้าง ของคนที่เดินอยู่กับที่เฉยๆ ในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่คนเรานั้นทำไม่ได้หรอกครับ ถ้าเรารู้จัก เรียนรู้กับมัน และศึกษามัน จนเราสามารถ เดา ทิศทาง หรือคาดการ ได้ว่าผลลัพท์ มันจะออกเป็นอย่างไร ใช่ครับ มันทำแบบนั้นได้จริงๆ ถ้าไม่เช่นนั้น จะมีคำว่า เซียนพนัน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ข อ ข อ บ คุ ณ ข้ อ มู ล เ นื้ อ ห า แ ล ะ แ ง่ คิ ด ดี ๆ เ กี่ ย ว กั บ ว ง ก า ร พ นั น บ้ า น เ ร า จ า ก เ ว็ บ FIFA55 ด้ ว ย น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ >> Ozbayauto

Author

admin@ozbayauto.com